Aktuality

DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY V ROKU 2019 a 2020

1-dňový seminár

Termín konania: 11. novembra 2019 od 9.00h (prezentácia od 8.30 do 9.00h)

Miesto konania: zasadačka reštaurácie VENEZIA Guest House, Trhovisko 1228/10, Dunajská Streda (pri Hasičskej stanici Dunajská Streda)

CESTOVNÉ NÁHRADY V PRAXI

Termín konania: 29. októbra 2019 od 9.00h (prezentácia od 8.30 do 9.00h)

Miesto konania: priestory DunAkadémie, Hlavná 23, 929 01 Dunajská Streda, I. poschodie

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PODĽA ZÁKONA 18/2018 Z. Z. („GDPR“) A BEZPEČNOSTNÁ DOKUMENTÁCIA V PRAXI​

Termín konania:  stanovíme po prihlásení aspoň  6 osôb

Miesto konania: DunAkadémia, Hlavná 23, Dunajská Streda, I. poschodie

ŠKOLENIE PRACOVNÍKOV NÍZKOTLAKOVÝCH KOTLOV (KURIČI)

(VI. trieda – do 100 kW; V. trieda – nad 100 kW)

 

Termín konania:  jar 2020

Miesto konania:    DunAkadémia, Hlavná 23, Dunajská Streda, I. poschodie

Lektor: Ľubomír Novák

ODPISOVANIE DLHODOBÉHO MAJETKU NA ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ ÚČELY

Účtovné a daňové vymedzenie dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého finančného majetku a jeho odpisovanie v praxi

 

Termín konania: 08. novembra 2019 od 9.00h (prezentácia od 8.30 do 9.00h)

AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA PRACOVNÍKOV NÍZKOTLAKOVÝCH KOTLOV V. A VI. TRIEDY

(1-dňové školenie)

 

Termín konania:  jar 2020

Miesto konania:   DunAkadémia, Hlavná 23, Dunajská Streda, I. poschodie

Lektor:  Ľubomír Novák

Účastnícky poplatok:   47,00 €