webinár - DAŇ Z PRÍJMOV – príprava na vypracovanie daňového priznania za rok 2021

Termín konania:  xx

Miesto konania:  webinár pozostáva z videí, ktoré môžu záujemcovia sledovať na webovej stránke, ukážka: https://www.groszova.eu/ukazka 

Lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca, člen SKDP

Účastnícky poplatok: 29,00 € (Účastnícky poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách  (honorár lektora, študijné materiály, réžia).

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a.s., IBAN: SK46 3100 0000 0044 1005 7403; VS: 26112021

 

Každoročne o takomto čase sme sa pripravovali na prípravu daňového priznania k dani z príjmov za kalendárny rok, ktorý sa blížil k svojmu koncu. A vždy sme si pripomínali, že je to práca nie ľahká hlavne preto, že  zákonné pravidlá dôležité pri príprave daňového priznania sa každoročne menia. Ku svojmu koncu sa blíži rok 2021 – a sme na tom horšie.

12. marca 2020 bola vyhlásená pandémia COVID 19, ktorá zasiahla aj rok 2021. A zmien týkajúcich sa pravidiel pre prípravu daňového priznania k dani z príjmov bolo, pochopiteľne viac. Takže naša príprava bude o to náročnejšia.

Novinky v dani z príjmov  účinné od 1.1.2021

Mikrodaňovník a jeho daňové zvýhodnenia

Zmeny pri aplikácii sadzby dane 15 %, vymedzenie zdaniteľných príjmov na účely použitia sadzby dane

Úpravy v oslobodených príjmoch                                                                          

Pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie zamestnancov z pohľadu daňových výdavkov zamestnávateľa                                                                                         

Daňové výdavky zamestnávateľa na príspevky na stravovanie zamestnancov po novele Zákonníka práce

Náklady zamestnávateľa vzniknuté počas obdobia pandémie                                  

Zmeny v odpisovaní majetku                                                                                             

Odpočet daňovej straty                                                                                         

Odpočet nákladov na výskum a vývoj                                                                   

Registračná a oznamovacia povinnosť právnickej osoby                                        

Obchodné vzťahy medzi závislými osobami – transferové oceňovanie                     

Informácia o pripravovaných zmenách zákona o dani z príjmov od 1.1.2022

  • Informácia o zmenách v zákone o dani z pridanej hodnoty

Akcia sa bude realizovať formou webinára. Účastníci webinára môžu vopred alebo v deň konania položiť otázky, odpovede spracované písomne dostanú všetci účastníci webinára v decembri 2021.

Pred konaním webinára si účastníci budú môcť stiahnuť písomný materiál pripravený lektorkou.

Pred uskutočnením webinára budeme posielať p. JUDr. Groszovej menný zoznam prihlásených záujemcov.

Na základe neho vytvoríme zoznam používateľov - mená a heslá, pomocou ktorých sa v deň konania budete vedieť prihlásiť na stránku a sledovať videá. Webinár môže účastník  sledovať 2 dni – počet sledovaní nie je inak obmedzený.

Pod videami je formulár s možnosťou klásť otázky, na ktoré dodatočne p. JUDr. Groszová odpovie a zverejní ich na web stránke.